á Lucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁ | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Lucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁ

Lucia SEKERKOVÁ – BLÁHOVÁ

Odborná porota vybrala za Osobnost mladé české fotografie 2018 – do 30 let Lucii Sekerkovou – Bláhovou. Byla nominována Jaroslavem Prokopem.

“Lucia Sekerková – Bláhová byla v roce 2010 přijata ke studiu v ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. Studium ukončila obhajobou své práce v roce 2018. V letech 2016–18 absolvovala uměleckou stáž v předním fotografickém studiu BoysPlayNice Photography & Concept studio, Praha. V průběhu studia prokazovala stále se rozvíjející talent a cílevědomé hledání tématu své práce, na kterém následně s plným nasazením pracovala. Dokladem jsou i její úspěchy. V roce 2013 získala např. 1. cenu v Canon Junior Award, Czech Press Photo, za soubor Donum Vitae.

Během studia začala pracovat na obsáhlém a unikátním tématu rumunských romských věštkyní s názvem Vrăjitoare. Po asi 6letém úsilí, kdy „své“ věštkyně navštěvovala ve významných dnech, jako je jarní rovnodennost, letní slunovrat a další dny, důležité pro úspěšné rituály. Současně se díky svému úsilí a cílevědomosti postupně dostala i do intimních míst domů a bytů, kde věštkyně žijí, zúčastnila se jejich rituálů, které probíhaly v netypickém prostředí bukurešťského sídliště a jinde. Výsledkem je obsáhlá publikace Ženy predávajúce nádej s cca 76 fotografiemi doplněná etnografickou studií. V roce 2018 touto publikací a výstavami souboru fotografií s názvem Vrăjitoare Lucia Sekerková – Bláhová výrazně upoutala fotografický svět . Výběr fotografií byl premiérově vystaven v Czech Photo Centre v Praze v lednu 2018, při této příležitosti byla uvedena i kniha, která byla vydána nakladatelstvím Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a nakladatelstvím Positif (ISBN 978–80–7454–721–8 a ISBN –978–80–87407–23–3). Fotografie a publikace byly vystaveny v několika prestižních galeriích v ČR a na Slovensku. Publikace byla nominovaná v několika světových soutěžích. Stala se např. finalistkou v sou­těži New East Photo Prize 2018 v Londýně, dále získala 1. cenu Feature Shoot Emerging Photography Awards a řadu dalších ocenění. Lucia Sekerková – Bláhová se narodila v roce 1991, v současnosti žije a pracuje v Olomouci.

doc. MgA. Jaroslav Prokop

O udělení titulu rozhodla jedenáctičlenná odborná porota pod předsednictvím Libuše Jarcovjákové, ve složení Jaroslav Fišer, Hana Hamplová, Jiří Hanke, Rudolf Jung, Dana Kyndrová, Pavel Mára, Josef Moucha, Jaroslav Prokop, Štěpánka Stein a Miroslav Vojtěchovský.


Lucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁLucia SEKERKOVÁ - BLÁHOVÁ