á Josef Koudelka - NÁVRATY | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Josef Koudelka - NÁVRATY

Josef Koudelka – NÁVRATY

Fotografickou publikací roku 2018 se stala kniha Josefa Koudelky – Návraty. Publikace byla nominována Igorem Malijevským

“Bohatá doba, ve které žijeme, se v umění často odráží určitou předčasností, chtěností, nedotažeností. Dílo Josefa Koudelky dotažené je. Dotažená je i jeho kniha Návraty, která jistě nevznikala snadno, proto si uznání zaslouží i nakladatelství. Je to kniha, která svým způsobem završuje Koudelkovo dílo a ke které se budeme my – stejně jako ti, kteří přijdou po nás – vracet. Proto jsou pro mne Koudelkovy Návraty knihou (nejen tohoto) roku.”

Igor Malijevský

Z oficiálního tiskového komuniké Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze a Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, vydaného k představení monografie Josefa Koudelky, vyjímáme: „Výpravná publikace vyšla u příležitosti obsáhlé retrospektivní výstavy stejného názvu Koudelka: Návraty v Uměleckoprů­myslovém museu v Praze u příležitosti osmdesátých narozenin této přední osobnosti současné světové fotografie. Publikace je stejně jako výstava řazena chronologicky do sedmi kapitol, dle jednotlivých tematických cyklů. Prvním cyklem je soubor vzácných původních autorských zvětšenin z konce 50. let a začátku 60. let s názvem „Začátky“, které Koudelka připravil pro svou první výstavu v roce 1961 v Divadle Semafor. Následuje soubor raných studií s názvem „Experimenty“, jež jsou důležité pro pochopení originality Koudelkovy tvorby. Další dvě témata vznikala paralelně – stěžejní Koudelkovo téma „Cikáni“, soubor fotografií, který je dnes považován za klasické dílo světové fotografie, a cyklus „Divadlo“ představující krajní stylizaci formy, výrazné grafické obrazy, které se staly nezaměnitelným autorovým rukopisem v rámci tehdejší divadelní fotografie. Důležitou roli hrála v životě Koudelky rozsáhlá reportáž Invaze 68, která byla důvodem, proč byl nucen v roce 1970 odejít ze své vlasti. Celých pětadvacet let vznikal cyklus nazvaný „Exily“, snímky zachycující pocit odcizení, vyhnání a nemožnosti návratu. Poslední část tvoří monumentální „Panorama“, velkoformátové fotografie, které představují tři desetiletí práce mapování vlivu člověka na současnou krajinu.

Obsáhlá fotografická publikace vyšla v české i anglické verzi a kromě Koudelkových fotografií obsahuje i rozsáhlý dokumentační materiál a originální texty šesti autorů, Stuarta Alexandra, Josefa Chuchmy, Jana Mlčocha, Josefa Mouchy, Tomáše Pospěcha a Ireny Šorfové, a dobový text Anny Fárové z roku 1967. Slovo úvodem napsali Helena Koenigsmarková a Daniel Herman.”

O udělení titulu rozhodla jedenáctičlenná odborná porota pod předsednictvím Libuše Jarcovjákové, ve složení Jaroslav Fišer, Hana Hamplová, Jiří Hanke, Rudolf Jung, Dana Kyndrová, Pavel Mára, Josef Moucha, Jaroslav Prokop, Štěpánka Stein a Miroslav Vojtěchovský.


Josef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATYJosef Koudelka - NÁVRATY