á Josef KOUDELKA | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Josef KOUDELKA
Jan Pohribný, QEP

Josef KOUDELKA

Nositelem titulu Osobnost české fotografie za rok 2018 je Josef Koudelka.

Byl nominován Josefem Mouchou, Janem Pohribným a Vasilem Stankem zejména za jeho dar velké části svého díla do českých veřejných sbírek a za rozsáhlou retrospektivu a knihu Návraty.

„Na titul Osobnost české fotografie za rok 2018 nominuji Josefa Koudelku za velkorysý dar uštědřený u příležitosti osmdesátin nejen Uměleckoprůmys­lovému museu v Praze, Národní galerii Praha a Moravské galerii v Brně, nýbrž položený jejich prostřednictvím na obětiště vlasti. Pravidla snad nevylučují, že by bezprecedentní čin nemohl být bezprecedentně oceněn! Neboli: uvědomuji si, že se roku 2003 stal Josef Koudelka historicky první osobností Asociace profesionálních fotografů.“

doc. Mgr. Josef Moucha

„Kulturní událostí roku 2018 byla bezesporu rozsáhlá retrospektiva Josefa Koudelky „Návraty“ připravená k jeho životnímu jubileu ve spolupráci s UPM a NG. Koudelka zde představil své proslulé fotografie z cyklů Cikáni, Invaze 68 (které byla v době výročí srpna 1968 věnována ještě samostatná a mnohem podrobnější výstava), Exiles či novějších vizuálně propracovaných panoramatických děl z Černého trojúhelníku, Chaosu nebo z jednoho z posledních projektů De-creazione. Své notoricky proslulé fotografie však obohatil méně známými snímky, fotografiemi z počátků své tvorby, pracovními kontakty negativů či dokonce dobovými autorskými kopiemi, které dosud nebyly vystavovány. Domácí publikum tak mělo možnost nahlédnout na jeho dílo z více úhlů a plně docenit přesah Koudelkova díla, které mimořádně jasně poukazuje na sílu fotografického sdělení jak v kontextu historickém, sociálním, tak kulturním. Josef Koudelka je zcela oprávněně naším nejvýznamnějším dokumentaristou a nositelem řady mezinárodních ocenění. Je rovněž historicky prvním držitelem ceny APF Osobnost české fotografie, ale svými výstavami a také svým velkorysým darem, kdy svěřil velkou část svého díla do sbírek UPM, NG a MG, si zaslouží přinejmenším znovu ocenit, jako Osobnost české fotografie roku 2018.“

MgA. Jan Pohribný, QEP

O udělení titulu rozhodla jedenáctičlenná odborná porota pod předsednictvím Libuše Jarcovjákové, ve složení Jaroslav Fišer, Hana Hamplová, Jiří Hanke, Rudolf Jung, Dana Kyndrová, Pavel Mára, Josef Moucha, Jaroslav Prokop, Štěpánka Stein a Miroslav Vojtěchovský.