á Karel KERLICKÝ | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Karel KERLICKÝ

Karel KERLICKÝ

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2013– za dlouhodobý přínos fotografii“ Karel Kerlický byl navržen Josefem Mouchou, Pavlem Márou a Vladimírem Birgusem, který k tomu dodává: „Karel Kerlický vydal ve svém nakladatelství KANT desítky publikací, které se zásadním způsobem zasloužily o odborné zpracování a propagaci české fotografie u nás i v zahraničí. Málokdo přispěl k mezinárodnímu věhlasu české fotografické tvorby více než on svými vysoce kvalitními a zpravidla precizně vytištěnými knihami z historie a současnosti fotografie, které se díky anglickým textům a zahraniční distribuci dostávají do předních knihkupectví, knihoven, muzeí, galerií a škol po celém světě. Velmi důležité je i to, že nevydává jenom knihy osvědčených klasiků jako jsou Drtikol, Funke či Rössler, ale i kvalitní publikace dosud méně známých tvůrců.“

Členové Odborné poroty 2013: Marian Beneš, Jaroslav Fišer, Jiří Hanke, Aleš Jungmann, Daniel Kaifer, Lubomir Kotek, Ivana Matějková, Stanislav Pokorný, Roman Sejkot a Petra Skoupilová.