á Pavel DIAS | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Pavel DIAS

Pavel DIAS

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2008 – za dlouhodobý přínos fotografii“ – Pavel Dias – byl navržen Vladimírem Birgusem, Miroslavem Vojtěchovským, Václavem Podestátem, Danou Kyndrovou, Národním muzeem – v.z. Miroslavem Paulíkem, Lucií Lendelovou – Fišerovou, Pavlem Márou, Alenou Dvořákovou a Viktorem Fischerem.

Podle jednoho z nominátorů, Vladimíra Birguse, je Pavel Dias autorem obsáhlého a významného díla v oblasti dokumentární a reportážní fotografie, jehož část byla loni připomenuta na retrospektivě v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a v současnosti je představena v pražské galerii Langhans, dlouholetým pedagogem řady fotografických škol (dříve např. Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně a FAMU v Praze, nyní Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), kurátorem mnoha expozic, iniciátorem a obětavým organizátorem projektu Planeta Malého prince. Jeho zásadní přínos při formování moderní české dokumentární fotografie v 50. a 60. letech stejně jako kvalita jeho fotografií s tematikou holokaustu stále ještě čekají na plné ocenění v rozsáhlé výstavní retrospektivě a knižní monografii.

Členové Odborné poroty 2008: Jaroslav Prokop, Marian Beneš, Rudolf Jung, Jaroslav Fišer, Blanka Chocholová, Aleš Jungman, Stanislav Pokorný, Jan Pohribný, Ladislav Kamarád, František Chrástek, Lubomír Kotek, Vladimír Kozlík