á Dana KYNDROVÁ | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Dana KYNDROVÁ
Igor Malijevský

Dana KYNDROVÁ

Nositelka titulu „Osobnost české fotografie 2008“ – Dana Kyndrová – byla navržena Jiřín Egertem, Janem Pohribným, Národním muzeem fotografie – v.z. Miroslavem Paulíkem, Miroslavem Vojtěchovským, Alenou Dvořákovou a Viktorem Fischerem.Podle nominátora Jiřího Egerta se „…paní Daně Kyndrové se velmi zdařilo spojit historickou paralelu z osvobození naší země Rudou armádou v roce 1945 se snímky okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu před 40 lety výstavou „1945/Osvoboze­ní…1968/Okupa­ce“, kterou realizovala v srpnu 2008 v pražském Mánesu. Paní Kyndrová jako kurátorka této významné výstavy dokázala srovnáním zdánlivě protichůdných okamžiků z let 1945 a 1968 v­eřejnosti předložit pohled na pobyt sovětských vojsk v širším historickém kontextu. Shromáždila značné množství fotografií z všemožných pramenů a vše sjednotila ve vypovídající celek, který dvacet let po změně našeho vývoje nemá obdoby. Vůbec poprvé tak byl představen rozsáhlý soubor fotografií českých i slovenských autorů, z nichž některé ještě nebyly nikdy publikovány. Součástí výstavy byla i zdařilá stejnojmenná publikace, která obsahuje na 285 fotografií vztahujících se k oběma rokům 1945 a 1968.

Tento její počin je svázán s jejím dalším projektem „Odchod sovětských vojsk“.

Projekt zahrnuje atmosféru v sovětských kasárnách, kde se pro autorku vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Výsledkem této autorské aktivity z let 1990 – 91, byla její autorská výstava v ambitu františkánů na Jungmanově nám. v Praze, rovněž v srpnu 2008, k této výstavě autorka vydala rovněž doprovodnou publikaci „Departure of Soviet troops 1990 – 1991“ s texty v češtině, ruštině a angličtině.

Paní Kyndrová těmito počiny, které realizovala v hodnotícím roce 2008 dokázala nesmazatelně uchovat pro další generace podstatná fakta o historii a vývoji našeho státu.

Mimo tuto autorskou a kurátorskou činnost se paní Dana Kyndrová intenzivně věnuje záchraně Pražského domu fotografie, který díky minulému managmentu takřka zanikl. Tento projekt by v budoucnu měl být jakousi mekkou české fotografie.“

Členové Odborné poroty 2008: Jaroslav Prokop, Marian Beneš, Rudolf Jung, Jaroslav Fišer, Blanka Chocholová, Aleš Jungman, Stanislav Pokorný, Jan Pohribný, Ladislav Kamarád, František Chrástek, Lubomír Kotek, Vladimír Kozlík