á Josef KOUDELKA | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Josef KOUDELKA
Jan Pohribný, QEP

Josef KOUDELKA

Asociace profesionálních fotografů české republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířt dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů hodlá každoročně vyhlašovat Osobnost české fotografie. Titul je právě nyní udělován vůbec poprvé. Srovnatelné morální ocenění v oboru fotografie dosud chybělo. Jeho vyhlášení iniciovala dvojice fotografů Alena Dvořáková a Viktor Fischer. S jmenováním Osobností české fotografie pro toho, kdo „zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí“ nejsou spojeny finanční požitky. Symbolické ceny dodaly sponzorské firmy.Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulý kalendářní rok a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie. Proto se ani napříště nepočítá s rozdělením kategorií činnosti podle jednotlivých specifik. Za loňský rok nominovali 21 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií. Správní rada AFčR do druhého kola vybrala pět osobností: Antonína Dufka, Josefa Koudelku, Danu Kyndrovou, Zuzanu Meisnerovou Wismerovou a Pavla Scheuflera. Finalisty posuzovala jedenáctičlenná porota, sestavená z členstva AFčR. Každoročně budou čtyř porotci zaměněni. Letos rozhodovali s vědomím, že jmenovaní mají za sebou realizaci celé řady konkrétních projektů. Již nominacemi byl akcentován vždy nejvýraznější počin roku 2003.

Historik umění Antonín Dufek byl navržen svými kolegy Pavlínou Vogelovou a Jiřím Pátkem u příležitosti životního jubilea šedesáti let za více než třcetileté vedení fotografické sbírky Moravské galerie v Brně, zejména za odbornou akviziční, výstavní, badatelskou, vědeckou, pedagogickou a publikační činnost mezinárodního významu. Konkrétním dílem, které vydal v roce 2003, je monografie Jaromír Funke (nakladatelství Torst).

Světově ceněného fotografa Josefa Koudelku navrhli nezávisle na sobě fotograf, teoretik a pedagog Miroslav Vojtěchovský, stejně jako fotograf a publicista Josef Moucha. čerstvý nositel titulu „Osobnost české fotografie 2003“ prosadil u příležitosti svých pětašedesátin, které přpadly na 10. 1. 2003, výstavu životního díla, nazvanou Fotograf. Uskutečnila se ve Veletržním paláci Národní galerie od 14. 11. 2002 do 23. 2. 2003, přestože vedení vrcholné tuzemské sbírkové instituce vizuálního umění v oficiálním kolektivním prohlášení retrospektivu proskribovalo mimo jiné slovy: „Národní galerie v Praze nemá ve svém programu výstavy reportážní a žánrové fotografie, poněvadž tento typ fotografií nesbírá a nezkoumá.“ Realizací výstavy zajistil umělec bouřlivou publicitu trvajícímu přehlížení klasických hodnot fotografie Sbírkou moderního a současného umění Národní galerie.

Galeristou Zuzanu Meisnerovou Wismerovou navrhli návštěvníci Langhans Galerie Praha, kterou vybudovala ve Vodičkově třídě v centru metropole a zpřístupnila 15. května 2003. Od té doby uvedla několik výstav odpovídajících geniu loci místa, kde míval ateliér její praděd Jan Langhans.

Fotografku Danu Kyndrovou navrhl pedagog a fotograf Ludvík Baran za završení projektu „Žena mezi vdechnutím a vydechnutím“ putovní výstavou, finálně instalovanou na Staroměstské radnici v Praze.

Historik fotografie Pavel Scheufler byl navržen Komorou fotografických živností za odbornou pedagogickou, kurátorskou, publikační a za popularizační činnost v oblasti dějin fotografie. Z jeho široké činnosti uvádíme alespoň následující: roku 2003 přednášel historii fotografie na FAMU, vydal album Šumava na nejstarších fotografiích (nakladatelství Baset), uspořádal pět historických výstav, napsal texty a k vydání přpravil monografie Josefa Binka a Františka Krátkého, které jsou ve výrobě; podílel se na rozhlasovém cyklu osmi půlhodinových pořadů o fotografii na ČRo 3 – Vltava a tiskem zveřejnil o fotografování na 40 popularizačních článků a knihu Markéta fotí digitálně (Atemi Foto Group).

Vedle Josefa Koudelky, Osobnosti české fotografie 2003, jemuž bude předán diplom a plastika, získají diplomy za druhé a třetí umístění v hlasování porotců o Osobnosti české fotografie 2003: galeristka Zuzana Meisnerová Wismerová (2. v pořadí finalistů) a fotografka Dana Kyndrová. Koncem letošního roku otisknou mediální partneř opět výzvu k nominacím na Osobnost české fotografie 2004. Významné fotografické instituce dostanou přímou žádost o nominaci dopisem AFČR. Pravidla udělování titulu Osobnost české fotografie jsou veřejně dostupná na internetových stránkách AFČR. Tato pravidla jsou neměnná s ohledem na dlouhodobý záměr udělování ocenění a možnost zpětného sledování držitelů cen a finalistů.

Za pořadatele členové poroty Osobnost české fotografie 2003: Josef Moucha, fotograf a teoretik Petr Šálek, fotograf, předseda správní rady AFČR