á Jaroslav ANDĚL | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Jaroslav ANDĚL

Jaroslav ANDĚL

Osobností české fotografie za rok 2004 se stal kurátor Jaroslav Anděl.

Jaroslavu Andělovi Asociací profesionálních fotografů české republiky došlo v pondělí, 21. 3. 2005 ve 11.00 na výroční valné hromadě AFčR, pořádané v divadle Archa v Praze, Na poříčí 1047/26, Praha 1. Jaroslav Anděl přcestoval ze Spojených států a převzal cenu osobně.

Asociace profesionálních fotografů české republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířt dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje Osobnost české fotografie. Titul je udělován podruhé. S jmenováním Osobností české fotografie pro toho, kdo „zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí“ nejsou spojeny finanční požitky. Symbolické ceny dodaly sponzorské firmy.

Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulý kalendářní rok a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie. Za loňský rok nominovali 12 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií. Správní rada AFčR do druhého kola vybrala pět osobností: Jaroslava Anděla, Ivo Gila, Evu Marlene Hodek, Antonina Kratochvíla a Pavla Štechu, in memoriam. Finalisty posuzovala jedenáctičlenná porota, sestavená z členstva AFčR. Každoročně budou čtyř porotci zaměněni. Také letos rozhodovali s vědomím, že jmenovaní mají za sebou realizaci celé řady konkrétních projektů. Již nominacemi byl akcentován vždy nejvýraznější počin roku 2004.

Jaroslav Anděl byl nominován za projekt Česká fotografie 1840–1950 – Příběh moderního média vystaveném v Rudolfinu 15.1. – 28.3. 2004. Výstava upozorňovala na to, že fotografie zasáhla nejen do umění, ale stala se také neodmyslitelnou součástí vědy a technologie, zábavy, politiky, obchodu i soukromého života. Dvacet jedna oddílů přiblížilo počátky těchto dlouhodobých trendů a jejich reflexi ve fotografické tvorbě a zařadilo vybrané práce do širšího kulturního kontextu pomocí doprovodného materiálu.

Cílem výstavy nebylo podat přehled dějin fotografie v čechách a na Moravě, ale přpomenout rozmanitá užití fotografického média s ohledem na jejich aktuální význam. Příběh fotografického média v sobě spojuje mnoho oborů, tradic a tendencí – mnoho rozmanitých příběhů, jež tvoří bohatou síť vztahů a souvislostí, formujících náš současný život.

Eva Marlene Hodek byla nominována za kurátorskou činnost a přípravu projektu Pražského domu fotografie. Kalendářní rok 2004 byl v mnoha ohledech rokem převratných změn a významným mezníkem v historii PHP. V roce 2004 se podařlo Úspěšně pokračovat v realizaci projektu s pracovním názvem Fotocentrum (vč. zahájení a realizace stavby, založení právního subjektu, vypracování zajímavé dramaturgické koncepce pro kalendářní rok 2005 a 2006, atd.). Projekt Pražského domu fotografie s názvem Fotocentrum bude znamenat obecný přínos pro českou fotografii.

Ivo Gil byl navržen za kurátorskou práci na sestavení Zlatého fondu" Národního muzea fotografie v Jindřchově Hradci. Tato sbírka, vzniklá z darů jednotlivých autorů, tvoří ucelený, jedinečný soubor české fotografie, včetně fotografů pracujících v zahraničí. Pan Ivo Gil se této kurátorské práci nezištně věnoval více než 3 roky. Celý projekt byl završen v loňském roce výstavou. Výjimečný význam pro českou fotografii je zřejmý už nyní a bude nabývat na hodnotě v budoucnosti. Fotograf Antonín Kratochvíl byl navržen za propagaci české fotografie v zahraničí a za humanistický akcent ve své práci. V roce 2004 dostal od prestižního nakladatelství Aperture grant na fotografickou studii o pojetí svobody v současné Americe v době po Útocích 11.září 2001.

Pedagog a fotograf Pavel Štecha, in memoriam, byl navržen na cenu Osobnost české fotografie za zpracování knihy Praha vydané nakladatelstvím Prostor a za pedagogický a tvůrčí přínos české fotografii.

Vedle Jaroslava Anděla, Osobnosti české fotografie 2004, jemuž byl předán diplom a plastika od výtvarníků Heleny ňeřábkové a Zbyňka Malého, získali stříbrnou a bronzovou plaketu v hlasování porotců o Osobnosti české fotografie 2004 galeristka Eva Marlene Hodek a fotograf Pavel Štecha, in memoriam.

Koncem letošního roku otisknou mediální partneř opět výzvu k nominacím na Osobnost české fotografie 2005. Významné fotografické instituce dostanou přímou žádost o nominaci dopisem AFČR. Pravidla udělování titulu Osobnost české fotografie jsou veřejně dostupná na internetových stránkách AFČR. Tato pravidla jsou neměnná s ohledem na dlouhodobý záměr udělování ocenění a možnost zpětného sledování držitelů cen a finalistů.

Za Asociaci profesionálních fotografů ČR: Dana Kyndrová, předsedkyně odborné poroty Stanislav Pokorný, fotograf, předseda správní rady AFČR Alena Dvořáková a Viktor Fischer, fotografové

V Praze, 21.3. 2005

členové odborné poroty 2004

Karel Beneš, QEP, reklamní fotograf, Mgr. Jaroslav Fišer, volný fotograf, PHP, Mgr. Štěpán Grygar, volný fotograf, pedagog FAMU, Jiří Hanke, fotograf a galerista, Mgr. Dagmar Hochová, volná fotografka, Mgr. Blanka Chocholová, fotografka, pedagožka ITF, Mgr. František Chrástek, fotograf, ředitel reklamní agentury, Lubomír Kotek, volny fotograf, Doc. Mgr. Vladimír Kozlík, volný fotograf, PhDr. Dana Kyndrová, volná fotografka, PHP, Mgr. Jaroslav Prokop,QEP, fotograf, pedagog a spoluzakladatel Muzea fotografie, Mgr. Petr Šálek, QEP, volný fotograf