á Jan POHRIBNÝ, QEP | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Jan POHRIBNÝ, QEP
Igor Malijevský

Jan POHRIBNÝ, QEP

Jan Pohribný byl navržen Jindřichem Štreitem a Alešem Kunešem především za knihu „Kreativní světlo ve fotografii“.Její charakterizující předností je odhlédnutí od dnes obvyklého těžiště v technice (jež zde ovšem logicky nechybí) směrem k rozvíjení kreativní schopnosti práce s charakteris­tickými výrazovými prostředky média. (Je lhostejné zda v klasické analogové či digitální podobě.) Kniha pracuje s mnohými obrazovými ukázkami z dílny autora, ale i odkazy na další tvůrce v oblasti komerční i volné tvorby. Nechybí samozřejmě i mnohé praktické ukázky různých technických možností práce s médiem, říká Aleš Kuneš a pokračuje, Jan Pohribný sám patří mezi neopomenutelného autora ve volné i užité fotografii. Kromě publikace lze přihlédnout k jeho dlouhodobému působení v rámci různých škol a workshopů ve Skandinávii, jinde v zahraničí i u nás a v neposlední řadě k jeho vlastní velmi bohaté tvorbě, zúročené také v letošním roce několika výstavami.

Za loňský rok nominovali celkem 17 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií. I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů

Členové Odborné poroty 2011: Jiří Egert, Jaroslav Fišer, Aleš Jungmann, Daniel Kaifer, Jiří Kovanic, Aleš Kuneš, Zdeněk Lhoták, Jan Neubert a Rudo Prekop.


Jan POHRIBNÝ, QEPJan POHRIBNÝ, QEP