á Viktor KOLÁŘ | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Viktor KOLÁŘ

Viktor KOLÁŘ

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2010“ Viktor Kolář

  • byl navržen Danou Kyndrovou a Zdeňkem Lhotákem , kteří jej považují za jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů a jeho obsáhlou knihu Ostrava, věnovanou rodnému městu, jež zobrazuje po celý svůj aktivní život, řadí mezi nejlepší fotografické publikace vydané v České republice.

Členové Odborné poroty 2010: Jiří Egert, Bořivoj Hořínek, Daniel Kaifer, Lubomír Kotek, Zdeněk Lhoták, Jan Neubert, Jan Pohribný, Stanislav Pokorný, Rudo Prekop, Miroslav Vojtěchovský.