OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE

OSOBNOST ČESKÉ FOTOGRAFIE

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje od roku 2003 ceny Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.


Jeho vyhlášení iniciovala dvojice fotografů Alena Dvořáková a Viktor Fischer a na jejím pokračování se podíleli Petr Zhoř, Ivana Matějková, Daniel Kaifer, Stanislav Pokorný, Rudolf Jung, Jan Pohribný a další členové APF. 

APF ČR cenu uděluje v těchto kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie za rok … určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, 
teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12. …, zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.


2/ Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii 
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, 
teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

3/ Osobnost české fotografie za rok … – do 30 let Cena OOA-S a APF je určena fotografovi, studentu fotografie, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli do 30 let, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12. daného roku nepřekročil věk 30 let a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci mladé české tvůrčí fografie u nás či v zahraničí. Osobnost české fotografie do 30 let obdrží finanční cenu ve výši 30.000,– Kč. Druhý v pořadí obdrží poukaz na výrobu fotografií na fotomateriálu Chromalux v hodnotě 6500,– Kč. Třetí v pořadí obdrží fotomateriál od fy FOMEI v hodnotě 5.000,– Kč.

4/ Fotografická publikace roku určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie který vytvořil v daném roce vynikající fotografickou­ knihu.V letech 2016–2017 byla udílena také cena Kalendář roku určena pro fotografa, vydavatele , který vytvořil mimořádný obrazový kalendář a přispěl tak ke kvalitě české fotografie