á Jiří Všetečka | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Jiří Všetečka

Jiří Všetečka

Za loňský rok nominovali celkem 26 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií.

I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů.

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2009“ – Jiří Všetečka – byl navržen Dagmar Pavlíkovou, Věrou Matějů, Stanislavem Pokorným a Nikon CR.

Nominátorka Věra Matějů vyzdvihla Všetečkův dlouholetý úspěšný a originální projekt Pražský chodec a aktualizované druhé vydání jeho knihy Všenáprava obrazem. Další navrhovatel, Nikon CR, upozorňuje na rozsah Všetečkova díla, způsob ztvárnění a emoční hloubku fotografií.

Členové Odborné poroty 2009: Marian Beneš, Jiří Egert, Jaroslav Fišer, Bořivoj Hořínek, Rudolf Jung, Aleš Jungmann, Ivana Matějková, Jan Pohribný, Stanislav Pokorný, Miroslav Vojtěchovský, Petr Zhoř.