á Anna FÁROVÁ | Osobnosti české fotografie | APF - Asociace profesionálních fotografů
Anna FÁROVÁ

Anna FÁROVÁ

Nositelku titulu Osobnost české fotografie 2006 za dlouhodobý přínos fotografii Annu Fárovou nominovali Karel Oujezdský, Aleš Kuneš, Josef Moucha, Vladimír Birgus, Jindřch Štreit, Bořívoj Hořínek, Zuzana Meisnerová, Národní muzeum fotografie v Jindřchově Hradci, Lucia Lendelová, Pavel Mára, Miroslav Vojtěchovský, Jana Böemerová a Dana Kyndrová. Podle jednoho z navrhovatelů, Vladimíra Birguse, zcela zásadním způsobem přspěla v mnoha publikacích a výstavách k odbornému zhodnocení a propagaci děl řady českých i zahraničních fotografů a k postupně sílícímu mezinárodnímu renomé české fotografické tvorby. Mimořádný význam měly zejména její velké výstavní retrospektivy a monografie Josefa Sudka a Františka Drtikola, výstavy Fotografie 7 + 7 a Osobnosti české fotografie I, expozice 9&9 v Plasích, 11 a 37 fotografů na Chmelnici v Praze. Velkým přínosem pro historiografii české fotografie jsou i její menší monografie Jiřího Jeníčka, Eugena Wiškovského, Jindřcha Štyrského, Zdeňka Tmeje, Josefa Koudelky, Evy Davidové, Ireny Stehli, Ivana Lutterera a dalších autorů stejně jako její působení ve funkci kurátorky fotografické sbírky Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, pro níž se jí podařlo získat mnoho důležitých děl předních českých fotografů Sudka, Rösslera, Háka, Funkeho, Wiškovského, Svobody, Medkové, Saudka i mnoha dalších. Anna Fárová má rovněž velké zásluhy o prosazení české fotografie na mezinárodní scéně prostřednictvím řady výstav v předních muzeích a galeriích i mnoha knih, katalogů a časopiseckých statí stejně jako na tom, že jsme se u nás mohli obdobně seznamovat s tvorbou významných zahraničních fotografů (Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof, André Kertész, Robert Capa, David Seymour, André Villers aj.). Není možno zapomenout ani na její pedagogickou práci na katedře fotografie FAMU. Význam její práce, pokračující i v období po podpisu Charty 77, byl oceněn řadou vyznamenání, např. Kulturní cenou Německé společnosti pro fotografii (1990), Infinity Award Mezinárodního centra fotografie v New Yorku (1991), ňádem rytíře umění a literatury ve Francii (1991) a medailí Za zásluhy (2002).

Seznam porotců ceny Osobnost české fotografie 2006:

1.. Jaroslav Fišer – volný fotograf, PHP 2.. Štěpán Grygar – volný fotograf, pedagog FAMU, 3.. Vladimír Kozlík – volný fotograf/sms 4.. Ivana Matějková QEP – volný fotograf, / 5.. Josef Ptáček, FAMU/ 6.. Aleš Jungman QEP – volný fotograf, / 7.. Roman Sejkot – volný fotograf/ 8.. Ivo Gil – Muzeum fotografie OP 9.. Vojtěch Písařík – volný fotograf/ 10.. Lubomír Kotek, volny fotograf/ 11.. Karel Beneš, QEP, reklamní fotograf