á MgA. Bořivoj HOŘÍNEK | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

MgA. Bořivoj HOŘÍNEK

MgA. Bořivoj HOŘÍNEKMgA. Bořivoj HOŘÍNEKMgA. Bořivoj HOŘÍNEKMgA. Bořivoj HOŘÍNEKMgA. Bořivoj HOŘÍNEKMgA. Bořivoj HOŘÍNEK

MgA. Bořivoj Hořínek, nar. 1. 3. 1948 ve Vilémově

Studia: SPŠGrafická, Praha (1964 –1968); FAMU, Praha, obor umělecká fotografie (1973 – 1977).

Po absolutoriu FAMU se věnoval ponejvíce propagační tvorbě – ilustrace a grafická úprava knih, plakáty, obaly gramofonových desek. Souběžně realizace v architektuře.

Převážnou část Hořínkovy volné tvorby lze považovat za fotografický koncept. On sám většinu svých prací označuje jako „záznamy”, což dobře vystihuje podstatu věci, i když pokaždé to může znamenat něco jiného. V 70. a 80. letech to byly barevné fotografie z náhodně exponovaných snímků při počátečním převíjení filmu. Od konce 80. let je to zaznamenávání dějů, které sám vytváří za pomoci nejrůznějších přírodních i umělých materiálů. Jejich přeskupováním, vrstvením, sesypáváním či jinou manipulací vznikají příběhy, které lze číst obvykle ve více rovinách. Někdy může být hlavním aktérem  proměny obrazu i sama příroda (holubi, hlemýždi). Obvykle čtvercové kompozice, které jsou pro jeho příběhy charakteristické, inspirovaly Hořínka také k manipulaci s prostorem, konkrétně s jeho perspektivním vnímáním. V posledních letech se autor vrací k principu náhody a s pomocí digitální techniky zaznamenává stopy světla i vlastní pohyb kamery, který obraz vytváří.

Od devadesátých let se účastní workshopů a sympozií, kde vytváří instalace a velkoplošné propalované kresby často za účasti publika. Zúčastnil se více než třiceti skupinových výstav a uspořádal kolem dvaceti autorských výstav doma i v zahraničí.

Bořivoj Hořínek žije a pracuje v Ostrově.


+420 606 929 670

Napište fotografovi