á Jaroslav HAUSNER | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

Jaroslav HAUSNER

Jaroslav HAUSNERJaroslav HAUSNERJaroslav HAUSNERJaroslav HAUSNERJaroslav HAUSNER

Jaroslav Hausner začínal jako většina současníků černobíle. Je to zběhlý elektrotechnický inženýr, který se od roku 1979 živil též využíváním vlastního sítotisku. Fotografie sloužila jako podklad pro další zpracování též k návrhům plakátů a prací užité grafiky.

Jeho současný zájem je soustředěn především na architektonické scenérie města Plzně prolnuté odkazy na historické fotografie. Bohatě rozvíjí možnosti digitální montáže s motivy realistickými, řekněme reportážními, i s motivy symbolickými a to vše s mimořádným koloristickým šarmem. Jasně postmoderní výraz jeho prací je prosvícen realistickým viděním skutečnosti zcela mimo módní a laciné digitální fotospekulace.


+420 777 291 144

Napište fotografovi