á MgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEP | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

MgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEP

MgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEPMgA. Marian BENEŠ, Ph.D., MQEP

Absolvent pražské FAMU je specialistou na náročný digitální design. Díky Fulbrightovu stipendiu studoval na International Center of Photography v New Yorku, kde působil také jako vyučující asistent, m.j. pro oblast editace digitálního obrazu. Je držitelem mnoha tuzemských i mezinárodních cen (např. Fotografická publikace roku, Fujifilm Euro Press Photo Awards; American Photography, Czech Press Photo, Czech Grand Design, PDN Photo Annual Award, FEP European Fine Art Photograph of the Year Award). V roce 2009 byl oceněn Federací evropských profesionálních fotografů v Bruselu a získal titul QEP a v roce 2019 nejvyšší titul Master QEP (Master Qualified European Photographer).

Kromě vlastní autorské tvorby a zakázkové reklamní práce pro přední české i nadnárodní instituce a společnosti, vyučuje na vysokých školách zaměřených na reklamu a fotografii. Vede specializaci a ateliér Fotografie a audiovize Vysoké školy kreativní komunikace v Praze, působí v ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L. Je pravidelným členem odborných komisí, profesních rad a porot soutěží, organizuje výstavy, vede pracovní projekty, spolupracuje s tištěnými periodiky. Vedle samostatných výstav se zúčastnil několika desítek výstav skupinových doma i ve světě. Je zastoupen ve sbírkách galerií, institucí, organizací a v soukromých sbírkách.

Od roku 2010 je členem správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR a od roku 2012 viceprezi­dentem APF.


Napište fotografovi