á MgA. Petr ŠTĚPÁN | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

MgA. Petr ŠTĚPÁN


Petr Štěpán je absolventem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a v současnosti se věnuje fotografii na volné noze a pedagogické činnosti. Mezi jeho hlavní žánr patří výtvarná fotografie s výrazným konceptuálním přesahem, který často aplikuje i ve své komerční tvorbě. Byl rovněž součástí několika skupinových výstav na fotografických festivalech, uspořádal tři autorské výstavy a je autorem monografické knihy „PER UNIVERSUM“.

„Fotografie se pro mou povahu a osobnost stala nejbližším nástrojem vyjádření mých vlastních myšlenek a nápadů. Na rozdíl od malby, u fotografie je vždy motiv založen na reálné skutečnosti, která je pomocí fotoaparátu přenášena do výsledného obrazu. Snažím se o co nejhlubší propojení s fotografovaným objektem a to nejen v oblasti mé volné, ale i komerční tvorby. Nevěřím v originalitu, ale v schopnost vzít si inspiraci z věcí, které nás ovlivňují a ve kterých nalézáme vlastní způsob interpretace“.


+420 728 775 612

Napište fotografovi