á Vladimír KYSELA, QEP | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

Vladimír KYSELA, QEP

Vladimír KYSELA, QEPVladimír KYSELA, QEPVladimír KYSELA, QEPVladimír KYSELA, QEPVladimír KYSELA, QEP

Vladimír Kysela je fotograf příběhů mysli, žijící v Liberci. Vypráví kamerou, snaží se dívat na svět kolem sebe a přes všechnu jeho složitost, povrchnost a uspěchanost zprostředkovávat krásu neobvyklým, invenčním způsobem. Fotografuje jak klasickou krajinu, tak zejména volné projekty s příklonem ke grafice. Jeho literární tryptich (Máchovské kontemplace, Očima Hanse Christiana Andersena a připravovaný Exupéry) získal mnohá mezinárodní ocenění.

Během své krátké prezentační doby od roku 2015 již stihl 13 výstav jak v Ćeské republice tak v Německu, přednáší na specializovaných konferencích, pořádá workshopy pro zájemce o pokročilé techniky fotografování a následného zpracování fotografií.

Vladimír Kysela je členem Asociace Profesionálních Fotografů (APF). Pro další informace navštivte internetové stránky autora.


+420 731 552 542

Napište fotografovi