á SKUPINA MĚSTO / galerie nahoře / České Budějovice | Výstavy | APF - Asociace profesionálních fotografů

Výstavy

SKUPINA MĚSTO / galerie nahoře / České Budějovice

30. 07. 2020

Trochu historie – aneb kde jsme se vzali. Sešli jsme se postupně na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století na půdě Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech, sídlícím v ikonickém paláci Valdek, na rozhraní náměstí Míru a Jugoslávské ulice. Součástí paláce byl i věhlasný bufet Valdek. Bývalo tam živo. V klubu i v bufetu. Vždyť klub měl okolo 200 členů, klubovny žily současným fotografickým děním a soutěže z celého světa ovlivňovaly chod klubu. Klub v té době nemohl existovat samostatně. Byl součástí Ústředního kulturního domu železničářů neboli Kulturního domu Prahy 2. Se všemi právy i povinnostmi v té době obvyklými. Do klubu byli zvány na přednášky tehdejší osobnosti fotografie. Byly pořádány četné výstavy. Pracovalo se v ateliéru. Někdy během roku 1982 došlo na půdě fotoklubu k události, v té době docela zásadní. Ovšem lehce přehlédnutelné, ale pro budoucnost památné. Tedy jak pro koho. Došlo k tomu opravdu na půdě, protože klubovna, ateliér i pracovny byly pro původní Klub fotografů amatérů na Královských Vinohradech postaveny v posledním patře pod střechou paláce Valdek. Dění v klubu neuspokojovalo některé členy. Jednak to bylo mladé křídlo pod vedením Tomáše Štancla a pak tzv. střední křídlo zastoupené Pavlem Březinou, Karlem Bucháčkem, Františkem Dostálem, Josefem Husákem, Mílou Kolářem, Pavlem Moudrým, Pavlem Procházkou a Josefem Zinkem. Tehdy jsme cítili potřebu zobrazit život v prostředí, kde žijeme, bez příkras a salonních kudrdlinek. Převážně jsme zobrazovali lidi a život ve městě. Důsledkem odlišného pohledu na fotografii jsme se odklonili od hlavního směru tvorby fotoklubu té doby a vznikla tak tolerovaná skupina autorů s blízkými názory na smysl fotografie. Správnost volby tématu a upřímná snaha o objektivní pohled na součastnou společnost potvrdila celá řada ocenění na celonárodní úrovni. Na popud Františka Dostála se pro společné prezentace ujal název Skupina Město. Později se ke skupině připojil Rudolf Jung. Turbulentní změny po roce 1989 znamenaly pro skupinu Město její faktický konec. Ovšem navázaná přátelství a zájem o fotografii zůstaly. V současné době jsou dosud žijící autoři fotograficky stále aktivní a pravidelně se schází. Fotoklub již dávno neexistuje. Zbyl nám jenom tzv. Fotokroužek. Ovšem tradice schůzek vždy ve středu, je již několik desítek let dodržována. Soubor fotografií na této výstavě není výsledkem nějakého programového prohlášení skupiny. Každý si fotografuje co chce. Ale za ta dlouhá léta společné koexistence se tak nějak, sám od sebe, vytvořil společný názor na fotografii a fotografování. Všechny fotografie jsou ze současné doby. Tedy z „digitálního“ období. V Praze v červnu 2020katalog ke stáhnutí je zde