á Vladimír Birgus - Tak mnoho, tak málo | Výstavy | APF - Asociace profesionálních fotografů

Výstavy

Vladimír Birgus – Tak mnoho, tak málo

07. 10. 2019

Vladimír Birgus – Tak mnoho, tak málo

Fotografie pedagoga, publicisty, historika fotografie, kurátora a hlavně fotografa Vladimíra Birguse z doby tzv. normalizace jsou černobílé. To odpovídalo nejen tehdejšímu převládajícímu pojetí dokumentární fotografie (do níž však Birgus vnesl výrazné subjektivní cítění), ale také celkové atmosféře té doby – škála šedi dokonale vystihuje tehdejší neměnnost dní i nocí. Vystavené snímky nás vracejí jak do československých měst, tak do Moskvy, Tallinnu, Rigy, Varšavy, Sofie a dalších metropolí sovětských satelitů. Do míst, které opanoval všeprostupující marasmus, alkoholismus, deprese, kontrast mezi oficiálním a soukromým světem, jinými slovy „ztráta životních perspektiv“. Nejsou prvoplánově politické, ale zachycují vratké bloudící postavy, zamlklé a podmračené muže a ženy v jejich pachtění po zboží, kterého nebylo dost, nebo které nebylo vůbec.
Města se stávala chátrajícími kulisami (zdánlivě) nezvratitelných lidských osudů.
Výstavu doprovází kniha s českým a anglickým textem, kterou vydalo nakladatelství KANT.

Kurátor výstavy: JAN MLČOCH
Grafika výstavy: VLADIMÍR VIMR
Prostorové řešení: DUŠAN SEIDL