á PAVEL MÁRA / SITE SPECIFIC | Aktuálně | APF - Asociace profesionálních fotografů

Aktuálně

PAVEL MÁRA / SITE SPECIFIC

PAVEL MÁRA / SITE SPECIFIC

25. 05. 2020

10. 6. – 16. 8. 2020 Vernisáž výstavy 9. 6. 2020 od 17.30 hodin

kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Koncepce a výběr fotografií: Pavel Mára a Radana Ulverová Kurátor výstavy: Jan Brodský

https://galerie-ltm.cz/…fic-project/

Záměrem projektu výrazného představitele současné evropské fotografie Pavla Máry (* 1951) pro bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích je využití dialogu barevnosti barokního prostoru s graficky černobílými i barevně desaturovanými profánními fotografiemi, které svou formou rezonují s jeho monumentalitou. Daný koncept úzce navazuje na Márovy starší triptychy těl a tváří ze začátku 90. let 20. století. Osm fotografií z nově realizovaného souboru Tváře (2015, 2019) bude v prostoru hlavní lodě kostela prezentováno na transparentních deskách v nadživotní velikosti jako digitální simulace otisku technického planfilmu. Instalace těchto průhledných obrazů je ve vizuální opozici s černobílými analogovými zvětšeninami z cyklu Mater z roku 2016, umístěnými kolem oltáře a v oratoři (Mater – Paže, Nohy, Krk, 2017). Nejstarší část vystavených děl, u nás i v zahraničí často prezentovaný cyklus Rodina – Triptychy z let 1991 a 2011, bude součástí průchozích empor oproti sofistikovanému digitálnímu záznamu Torza s jizvou (2019), umístěnému na kruchtě jako symbolický pendant oltáře.


PAVEL MÁRA / SITE SPECIFIC