á CZECH INDUSTRY CHALLENGE – výzva pro členy APF | Aktuálně | APF - Asociace profesionálních fotografů

Aktuálně

CZECH INDUSTRY CHALLENGE – výzva pro členy APF

06. 03. 2020

APF ČR je již druhým rokem hrdým partnerem národní iniciativy „Czech Industry Challenge“ /CICH/, jejíž součástí je návazná putovní osvětová výstava průmyslových fotografií s uměleckým přesahem nazvaná CZECH INDUSTRY PHOTO. Cílem CICHu je podpořit růst značky zaměstnavatele zapojených firem působících na území České republiky a prostřednictvím fotografické tvorby odhalit skryté krásy českého průmyslu především jako motivaci pro děti, mládež i jejich rodiče k volbě odborného studia a následně i smysluplného povolání, které zaručí dlouhodobou perspektivu zaměstnání.

Vyzýváme tímto naše členy, kteří mají zájem pro přihlašovatele fotografií /tj. firmy různých velikostí a průmyslových odvětví/ nafotit v případě jejich zájmu poutavé snímky z podnikových areálů, hal, laboratoří, procesů výroby, výzkumu, vývoje atd., se zaměstnanci i bez, ať svůj zájem zašlou do APF emailem dle instrukcí uvedených na konci tohoto sdělení.

Výběr a objednávka fotografa bude probíhat již samotnou firmou, která si fotografa z vytvořeného seznamu zájemců vybere. Přihlášený fotograf může být v rozmezí měsíců březen až duben 2020 kontaktován firmami z různých regionů ČR, pokud sám v přihlášce nespecifikuje pouze zájem o focení v konkrétním kraji. APF ČR připraví pro pořadatele CICHu /= tj. komunikační agentura PROMOLIGA®/ seznam zájemců z řad svých členů včetně jejich kontaktních údajů a odkazů na prezentaci referenčních prací každého fotografa prostřednictvím uvedení webového a/nebo Instagramového odkazu. Tento tabulkový seznam doplněný následně pořadatelem i o fotografy-nečleny APF, si umístí sám pořadatel CICHu před spuštěním druhého ročníku CICHu na webové stránky www.czechindustrychallenge.cz jako pomocný nástroj pro zapojené firmy, které projeví zájem přihlásit se do otevřené výzvy č. 1 /= Průmyslová fotografie/ a uvítají tak pomocný tip na kvalitního fotoprofesionála v rámci svého kraje anebo celé ČR.

APF členové mohou v rámci měsíců březen až duben 2020 vyzvat k zapojení se do CICHu své předchozí nebo současné klienty – tedy firmy, pro které fotografie daného zaměření pořizovali. Soutěžní fotografie musí přihlásit prostřednictvím online přihlášky na webu CICHu samotná firma, nikoli fotograf. Nejpůsobivější fotografie budou vyhlášeny odbornou porotou na konci června letošního roku a budou přes zapojená média a komunikační nástroje CICHu prezentována veřejnosti formou bezplatné putovní osvětové výstavy v Brně, Praze a Ostravě (a dle zájmu i v dalších městech) a to vždy s uvedením názvu vítězné firmy a jména autora fotografie.

Za přihlášení se do seznamu „doporučených fotografů CICHu“ fotografovi žádný poplatek nevzniká. Pokud však v letošním roce dojde k realizaci objednávky fotografických služeb ze strany firmy v rámci druhého ročníku CICHu, pak si na základě publikace doporučených kontaktů pořadatel vyhrazuje právo naúčtovat fotografovi provizi za reklamu a zprostředkování zakázky a to ve výši 490 Kč pro člena APF (a 1190 Kč pro nečlena APF) bez ohledu na celkovou cenu fotografické zakázky uzavřené mezi firmou a fotografem.

V případě Vašeho zájmu zviditelnit Vaše jméno a kontaktní údaje na seznamu doporučených fotografů CICHu, prosím, potvrďte svůj zájem na APF email: info@asociacefotografu.com nejpozději do 15. března 2020 s uvedením předmětu „CICH“ a těmito údaji: Jméno, příjmení + tituly Telefon Email Vaše foto specializace /= tj. haly, areály, výrobní stroje, výrobní a vývojové procesy, produkty s osobami i bez…/ Odkaz na vlastní www stránky a/nebo odkaz na Instagram Preferovaný kraj/e na dojezd /= pokud všechny, tak napište „všechny kraje“/ Cenu za 1denní fotografické nasazení + náklady (cestovné apod.) /=bude sloužit pouze jako orientační.

Výsledky prvního ročníku Czech Industry Challenge:

  1. odvětvová kategorie – 1. místo – Unipetrol RPA – fotil Bohuslav Rybín
  2. odvětvová kategorie – 1. místo – Wikov MGI – fotil Salim Issa
  3. odvětvová kategorie – 1. místo – Invent Medical Group – fotil Pavel Šidla

Souhrn výsledků prvního ročníku Czech Industry Challenge zveřejnil Technický týdeník: https://www.technickytydenik.cz/…9_48317.html Náhled na start prvního ročníku putovní osvětové výstavy v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu: https://www.bvv.cz/…yslu-odstar/