á Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny! | Aktuálně | APF - Asociace profesionálních fotografů

Aktuálně

Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!

Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!

15. 04. 2019

Asociace profesionálních fotografů ČR udělila již pošestnácté prestižní ocenění Osobnost české fotografie.

Rok 2018 byl v lecčems mimořádný, což se promítlo i do současné fotografie a vznikla řada kvalitních výstav, knih a projektů představující díla výjimečných osobností české fotografie. APF ČR se zcela nově také rozhodla podpořit generaci mladých tvůrců, a proto iniciovala ve spolupráci s OOA-S (Ochrannou organizací autorskou) novou dotovanou cenu určenou fotografům do 30 let.

Náročnou přípravu tohoto ročníku vzal na sebe osvědčený přípravný tým Osobnosti (Rudolf Jung, Petr Zhoř, Jan Pohribný), správní rada APF, ale i mnozí teoretici, kurátoři, fotografové z řad APF i mimo ni. Nominací se sešlo opět hodně. Na Osobnost české fotografie za rok 2018 bylo nominováno 10 významných fotografů / teoretiků fotografie. Na Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos bylo nominováno dokonce 20 významných fotografů / teoretiků fotografie. Do nové kategorie Osobnost mladé české fotografie – do 30 let přišlo 8 nominací. Do kategorie Fotografická publikace roku bylo nominováno 13 knih.

Jedenáctičlenná odborná porota pod předsednictvím Libuše Jarcovjákové, ve složení Jaroslav Fišer, Hana Hamplová, Jiří Hanke, Rudolf Jung, Dana Kyndrová, Pavel Mára, Josef Moucha, Jaroslav Prokop, Štěpánka Stein a Miroslav Vojtěchovský rozhodla o udělení cen Osobnosti následovně:

Nositelem titulu Osobnost české fotografie za rok 2018 je Josef Koudelka

Byl nominován Josefem Mouchou, Janem Pohribným a Vasilem Stankem zejména za jeho dar velké části svého díla do českých veřejných sbírek a za rozsáhlou retrospektivu a knihu Návraty.

„Na titul Osobnost české fotografie za rok 2018 nominuji Josefa Koudelku za velkorysý dar uštědřený u příležitosti osmdesátin nejen Uměleckoprůmys­lovému museu v Praze, Národní galerii Praha a Moravské galerii v Brně, nýbrž položený jejich prostřednictvím na obětiště vlasti. Pravidla snad nevylučují, že by bezprecedentní čin nemohl být bezprecedentně oceněn! Neboli: uvědomuji si, že se roku 2003 stal Josef Koudelka historicky první osobností Asociace profesionálních fotografů.“

doc. Mgr. Josef Moucha

„Josef Koudelka – kulturní událostí roku 2018 byla bezesporu autorova rozsáhlá retrospektiva „Návraty“ k jeho životnímu jubileu ve spolupráci s UPM a NG. Koudelka zde představil své proslulé fotografie z cyklů Cikáni, Invaze 68 (které byla v době výročí srpna 1968 věnována ještě samostatná a mnohem podrobnější výstava), Exiles či novějších vizuálně propracovaných panoramatických děl z Černého trojúhelníku, Chaosu nebo z jednoho z posledních projektů De-creazione. Své notoricky proslulé fotografie však obohatil méně známými snímky, fotografiemi z počátků své tvorby, pracovními kontakty negativů či dokonce dobovými autorskými kopiemi, které dosud nebyly vystavovány. Domácí publikum tak mělo možnost nahlédnout na jeho dílo z více úhlů a plně docenit přesah Koudelkova díla, které mimořádně jasně poukazuje na sílu fotografického sdělení jak v kontextu historickém, sociálním, tak kulturním. Josef Koudelka je zcela oprávněně naším nejvýznamnějším dokumentaristou a nositelem řady mezinárodních ocenění. Je rovněž historicky prvním držitelem ceny APF Osobnost české fotografie, ale svými výstavami a také svým velkorysým darem, kdy svěřil velkou část svého díla do sbírek UPM, NG a MG, si zaslouží přinejmenším znovu ocenit, jako Osobnost české fotografie roku 2018.”

MgA. Jan Pohribný, QEP

Nositelem titulu Osobnost české fotografie 2018 – za dlouhodobý přínos fotografii je Bohdan Holomíček

Byl nominován Josefem Mouchou.

„Na titul Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos fotografii nominuji Bohdana Holomíčka, neboť vytrvalým osobním nasazením zásadním způsobem přispívá kvalitě, rozvoji i propagaci české tvůrčí fotografie u nás a v zahraničí. Vedle nespočtu výstav a dvou monografií je autorem svazku Album Václav (rovněž z nakladatelství TORST). Havlovské pásmo fotografoval sedmatřicet let, načež je dokázal veřejnosti předat coby památník velkorysé neokázalosti. Oficiálním dokumentaristou prezidentské kanceláře se nikdy nestal: raději se pohybuje světem nezávisle a svými snímky to s chutí dává najevo. Bohdan Holomíček, umělec života: průběžná akce, výstupy na počkání!”

doc. Mgr. Josef Moucha

Nositelem titulu Osobnost mladé české fotografie 2018 – do 30 let je Lucia Sekerková – Bláhová

Byla nominována Jaroslavem Prokopem.

“Lucia Sekerková – Bláhová byla v roce 2010 přijata ke studiu v ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. Studium ukončila obhajobou své práce v roce 2018. V letech 2016–18 absolvovala uměleckou stáž v předním fotografickém studiu BoysPlayNice Photography & Concept studio, Praha. V průběhu studia prokazovala stále se rozvíjející talent a cílevědomé hledání tématu své práce, na kterém následně s plným nasazením pracovala. Dokladem jsou i její úspěchy. V roce 2013 získala např. 1. cenu v Canon Junior Award, Czech Press Photo, za soubor Donum Vitae.

Během studia začala pracovat na obsáhlém a unikátním tématu rumunských romských věštkyní s názvem Vrăjitoare. Po asi 6letém úsilí, kdy „své“ věštkyně navštěvovala ve významných dnech, jako je jarní rovnodennost, letní slunovrat a další dny, důležité pro úspěšné rituály. Současně se díky svému úsilí a cílevědomosti postupně dostala i do intimních míst domů a bytů, kde věštkyně žijí, zúčastnila se jejich rituálů, které probíhaly v netypickém prostředí bukurešťského sídliště a jinde. Výsledkem je obsáhlá publikace Ženy predávajúce nádej s cca 76 fotografiemi doplněná etnografickou studií. V roce 2018 touto publikací a výstavami souboru fotografií s názvem Vrăjitoare Lucia Sekerková – Bláhová výrazně upoutala fotografický svět . Výběr fotografií byl premiérově vystaven v Czech Photo Centre v Praze v lednu 2018, při této příležitosti byla uvedena i kniha, která byla vydána nakladatelstvím Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a nakladatelstvím Positif (ISBN 978–80–7454–721–8 a ISBN –978–80–87407–23–3). Fotografie a publikace byly vystaveny v několika prestižních galeriích v ČR a na Slovensku. Publikace byla nominovaná v několika světových soutěžích. Stala se např. finalistkou v sou­těži New East Photo Prize 2018 v Londýně, dále získala 1. cenu Feature Shoot Emerging Photography Awards a řadu dalších ocenění. Lucia Sekerková – Bláhová se narodila v roce 1991, v současnosti žije a pracuje v Olomouci.

doc. MgA. Jaroslav Prokop

2. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2018 – do 30 let získal David Gaberle Byl nominován Josefem Mouchou a Michalem Krausem.

3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2018 – do 30 let získal Martin Faltejsek Byl nominován Pavlem Márou, Janem Pohribným a Štěpánkou Stein.

V kategorii Fotografická publikace roku 2018 byla protou oceněna kniha Josefa Koudelky : Návraty

Publikace byla nominována Igorem Malijevským

“Bohatá doba, ve které žijeme, se v umění často odráží určitou předčasností, chtěností, nedotažeností. Dílo Josefa Koudelky dotažené je. Dotažená je i jeho kniha Návraty, která jistě nevznikala snadno, proto si uznání zaslouží i nakladatelství. Je to kniha, která svým způsobem završuje Koudelkovo dílo a ke které se budeme my – stejně jako ti, kteří přijdou po nás – vracet. Proto jsou pro mne Koudelkovy Návraty knihou (nejen tohoto) roku.”

Igor Malijevský

V roce 2003 se stal Osobností fotograf Josef Koudelka a následující rok kurátor Jaroslav Anděl. Cenu za rok 2005 obdrželi společně Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Osobnost roku 2006 je Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobý přínos fotografii byla ve stejném roce zvolena historička Anna Fárová. V roce 2007 získal cenu Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias. V roce 2009 byli oceněni fotografové Jan Reich a Jiří Všetečka, v roce 2010 teoretik a historik fotografie Antonín Dufek a fotograf Viktor Kolář, v roce 2011 fotografové Jan Pohribný a Jiří Hanke, v roce 2012 Dita Pepe a Ivan Pinkava, v roce 2013 fotografka Eva Fuková a nakladatel Karel Kerlický, v roce 2014 fotografové Jovan Dezort a Antonín Kratochvíl, v roce 2015 Pavel Mára a galerista Zbyněk Illek, v roce 2016 fotografové Jaroslav Kučera a Jiří Havel, knihou roku 2016 byla monografie Josefa Bartoše a kalendářem roku kalendář pro fy Panflex od Jana Pohribného. V minulém roce byla Osobností roku 2017 jmenována Libuše Jarcovjáková, Osobností za dlouhodobý přínos Markéta Luskačová, Knihou roku 2017 byla kniha Josefa Mouchy Válka za studena a Fotografickým kalendářem roku kalendář 3×4 (práce studentů VŠKK / VOŠ Michael / SŠ Michael). .

APF ČR cenu uděluje nyní v těchto kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie za rok 2018 určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1.2018 do 31.12. 2018, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.


2/ Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

3/ Osobnost mladé české fotografie 2018 – do 30 let Cena OOA-S a APF je určena fotografovi, studentu fotografie, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli do 30 let, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. 2018 do 31.12. 2018 nepřekročil věk 30 let a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci mladé české tvůrčí fografie, případně fotografie obecně, u nás a v zahraničí. Osobnost mladé české fotografie obdrží finanční cenu ve výši 30.000,– Kč. Druhý v pořadí obdrží poukaz na výrobu fotografií na unikátním fotomateriálu Chromalux (10 fotografií formátu A3 nebo 5 foto formátu A2 na speciálním alu nosiči) v hodnotě 6.500,– Kč. Třetí v pořadí obdrží fotomateriál (A3+) od fy FOMEI v hodnotě 5.000,– Kč.

4/ Fotografická publikace roku 2018 určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie který vytvořil v roce 2018 vynikající fotografickou­ knihu.

Praha 15.4. 2019

Jan Pohribný, QEP prezident APF

média:

ČT24 Newsroom: https://www.ceskatelevize.cz/…11058170015/

ČRo Vltava – Mozaika: https://vltava.rozhlas.cz/…aiky-7897284 a https://vltava.rozhlas.cz/…aiky-7898667


Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Jiří Heller zahajuje Osobnost na didgeridoo© Ondřej KalmánOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!hosté Osobnosti© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Irena Šorfová přebírá cenu za Josefa Koudelku z rukou Libuše Jarcovjákové, předsedkyně odborné poroty© Ondřej KalmánOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Irena Šorfová přebírá cenu za Josefa Koudelku© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Bohdan Holomíček převzal cenu Osobnosti© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Bohdan Holomíček© Ondřej KalmánOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Karel Kerlický, KANT a Irena Šorfová přebírají cenu Fotografická publikace roku za J. Koudelku© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Lucia Sekerková-Bláhová převzala cenu od ředitelky OOA-S Evy Štěpánkové© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!David Gaberle - 2. místo v Osobnosti mladé české fotografie© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Martin Faltejsek - 3. místo v Osobnosti mladé české fotografie© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!E. Štěpánková - ředitelka OOA-S, V. Sotona - generální ředitel ERA, R. Jung, B. Holomíček, P. Zhoř čte nominace na Osobnost© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Jiří Hanke oslavil na Osobnosti své 75. narozeniny© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Marian a Karel Benešovi© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Karel Oujezdský, ČRo Vltava, zpovídá Irenu Šorfovou © Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Osobnosti 2018 - Holomíček + Sekerková-Bláhová© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Karel Oujezdský, ČRo Vltava, zpovídá Jana Pohribného© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Bohdan Holomíček© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Bohdan Holomíček© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!David Gaberle© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Lucia Sekerková-Bláhová© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Lucia Sekerková-Bláhová© Josef HusákOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!J. Fišer a N. Rovderová© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!Z. Lhoták, J. Hanke a J. Šigut© Jan PohribnýOsobnosti české fotografie 2018 vyhlášeny!© Jan Pohribný