á CZECH INDUSTRY CHALLENGE | Aktuálně | APF - Asociace profesionálních fotografů

Aktuálně

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

CZECH INDUSTRY CHALLENGE

15. 02. 2019

CZECH INDUSTRY CHALLENGE – výzva pro členy APF

APF ČR se stala hrdým partnerem národní iniciativy „Czech Industry Challenge“ /= CICH/, jejíž součástí bude i následná putovní výstava průmyslových fotografií s uměleckým přesahem v Brně, Praze a Ostravě. Cílem CICHu je podpořit růst značky zaměstnavatele zapojených firem působících na území České republiky a prostřednictvím fotografické tvorby odhalit skryté krásy českého průmyslu především jako motivaci pro děti, mládež i jejich rodiče k volbě odborného studia a následně povolání, které zaručí dlouhodobou perspektivu zaměstnání.
Vyzýváme tímto naše členy, kteří mají zájem pro přihlašovatele fotografií /tj. firmy různých velikostí a průmyslových odvětví/ nafotit poutavé snímky z podnikových areálů, hal, laboratoří, procesů výroby, výzkumu, vývoje atd., se zaměstnanci i bez, ať svůj zájem zašlou do APF emailem.
Výběr a objednávka fotografa bude probíhat přímo samotnou firmou, která o fotografa projeví zájem. Fotograf může být v rozmezí měsíců březen až duben kontaktován firmami z různých regionů ČR, pokud sám v přihlášce nespecifikuje pouze zájem o focení v konkrétním kraji.
APF ČR připraví pro pořadatele CICHu /= tj. komunikační agentura PROMOLIGA®/ seznam zájemců z řad svých členů včetně jejich kontaktních údajů a odkazů na prezentaci referenčních prací každého fotografa prostřednictvím uvedení webového a/nebo Instagramového odkazu. Tento tabulkový seznam doplněný následně pořadatelem i o fotografy-nečleny APF, si umístí sám pořadatel CICHu před spuštěním CICHu na konci února na připravované stránky www.czechindustrychallenge.cz jako pomocný nástroj pro zapojené firmy, které projeví zájem přihlásit se do otevřené výzvy č. 1 /= Průmyslová fotografie/ a uvítají tak pomocný tip na kvalitního fotoprofesionála v rámci svého kraje anebo celé ČR.

V rámci I. ročníku není pro přihlášení fotografií jejich datum pořízení ani barevnost nijak omezena. Proto APF členové mohou v rámci měsíců březen až duben 2019 vyzvat k zapojení se do CICHu své předchozí nebo současné klienty – tedy firmy, pro které fotografie daného zaměření pořizovali. Soutěžní fotografie musí přihlásit prostřednictvím online přihlášky na webu CICHu samotná firma, ne fotograf. Nejpůsobivější fotografie budou vyhlášeny odbornou porotou na konci června letošního roku a budou přes zapojená média a komunikační nástroje CICHu prezentována veřejnosti rovněž formou bezplatné putovní výstavy v Brně, Praze a Ostravě + od jara 2020 i na vybraných pobočkách Českých center v zahraničí a to vždy s uvedením názvu vítězné firmy a jména autora fotografie.
Za přihlášení se do seznamu „doporučených fotografů CICHu“ fotografovi žádný poplatek nevzniká. Pokud však v letošním roce dojde k realizaci objednávky fotografických služeb ze strany firmy v rámci I. ročníku CICHu, pak si na základě publikace doporučených kontaktů pořadatel vyhrazuje právo naúčtovat fotografovi provizi za zprostředkování ve výši 490 Kč pro člena APF (a 1190 Kč pro nečlena APF) bez ohledu na celkovou cenu fotografické zakázky uzavřené mezi firmou a fotografem.
V případě Vašeho zájmu zviditelnit Vaše jméno a kontaktní údaje na seznamu doporučených fotografů CICHu, prosím, potvrďte svůj zájem na email APF: info@asociacefotografu.com nejpozději do 3. března 2019 s uvedením předmětu „CICH“ a těmito údaji, které jsou neveřejné a budou sloužit pouze pro uvedený účel:
Jméno, příjmení + tituly
Telefon
Email
Vaše foto specializace /= tj. haly, areály, výrobní stroje, výrobní a vývojové procesy, produkty s osobami i bez…/
Odkaz na vlastní www stránky a/nebo odkaz na Instagram
Preferovaný kraj/e na dojezd /= pokud všechny, tak napište „všechny kraje“/
Cenu za 1denní fotografické nasazení + náklady (cestovné apod.) /=bude sloužit pouze jako orientační cena pro firmy při výběru fotografa/