á Výpočetní faktory pro stanovení výše honoráře odstraněny | Aktuálně | APF - Asociace profesionálních fotografů

Aktuálně

Výpočetní faktory pro stanovení výše honoráře odstraněny

Výpočetní faktory pro stanovení výše honoráře odstraněny

14. 02. 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že naše doporučení, jak vypočítat honorář za fotografickou práci a jeho zveřejňování na webových stránkách APF za stávajícího právního stavu není povoleno. Jsme odbornou profesní organizací, která bohužel nemá žádnou možnost vydávat doporučení nebo sazebníky způsobilé ovlivnit cenotvorbu na trhu. V této věci spolupracujeme s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (se sídlem 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7, http://www.uohs.cz), na základě jehož důrazného upozornění v rámci preventivní činnosti úřadu jsme odstranili zmíněné dokumenty z našich stránek. Tím ovšem není nikterak dotčen zájem APF o zlepšování podmínek svých členů – profesionálních fotografů a jejich postavení v současném nepřehledném a neregulovaném trhu.

Připravujeme proto ve spolupráci s dalšími dotčenými obory z oblasti užitého umění společný postup, který by měl vyústit do soustředěného tlaku na změnu legislativy nebo přinejmenším na zlepšení postavení profesních spolků a jejich členů.

Vaše SR APF