Federace evropských profesionálních fotografů

Federace evropských profesionálních fotografů

Co je FEP? FEP, Federace evropských profesionálních fotografů, je mezinárodně respektovaná, nezisková kvalifikační organizace pro fotografy od r. 1999, podporující a propojující fotografy a jejich vedení po celém světě. Reprezentuje přes 50 000 profesi­onálních fotografů v Belgii, Bělorusku, České Republice, Dánsku, Finsku, Francii, Gruzii, Irsku, Itálii, Německu, Norsku, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Rusku, Slovensku, Spojeném Království, Španělsku, Švédsku a Ukrajině skrze své národní asociace. FEP má také individuální členy v zemích jako je Švýcarsko a Polsko, které nejsou reprezentovány národními asociacemi.

Co může FEP udělat pro vás? FEP poskytuje vysokou kvalitu, vzdělání a profesní rozvoj spolu s etickým kodexem a chováním a náročnou kvalifikační strukturou. Nabízí bohatý program akcí a řadu speciálních nabídek některých produktů a služeb. S mezinárodními členy nabízí podporu, která je dostupná všem. Je to skvělý způsob, jak si potvrdit svůj profesionální status v rámci fotografického průmyslu.

FEP hájí práva profesionálních fotografů přímo a společně s národními a mezinárodními organizacemi. Reprezentuje zájmy členských asociací v celosvětovém měřítku v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, profesních norem, práv autorů apod. FEP spolupracuje při organizaci národních akcí členských asociací a mezinárodních kongresů a podporuje výměnu klíčových řečníků.

FEP má třístupňový kvalifikační systém jak pro fotografy, tak pro kameramany, o kterých si můžete přečíst v sekci CERTIFIKACE.

Pořádá také populární každoroční soutěž nazvanou Evropský profesionální fotograf roku za účelem propagace nejvyššího standardu evropské profesionální fotografie. K dispozici je také každoroční soutěž FEP Evropská fotografická kniha roku, každoroční soutěž pro mladé vznikající talenty FEP Young Photographer Award a měsíční soutěž na Facebooku. Přečtěte si více o FEP a soutěžích zde. http://www.europeanphotographers.eu/competition/.

Jak se stát členem FEPu? FEP je především sdružení asociací, tj. jejími členy jsou národní sdružení profesionálních tvůrců fotografie. Má tři druhy členů: řádné členy, přidružené členy a jednotlivé členy.

APF je řádným členem FEPu a pouze členové naší asociace se v rámci ČR mohou ucházet o certifikaci EP, QEP či MQEP nebo EV, QEV, MQEV, případně se účastnit některých soutěží spolupořádaných FE­Pem.