á Ing. Lukáš Mach | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

Ing. Lukáš Mach


Mach Lukáš se řadí do sfér mladých umělců (narozen 1992) a v dnešní převaze dokumentární fotografie se jako jeden z mála aktivně zabývá inscenovanou fotografií se značným přesahem do konceptualismu, který byl počátkem 70. let minulého století v tehdejším Československu na vzestupu.

Jeho tvorba se dá charakterizovat i tak, jakoby působila z odlišné doby, než té dnešní. Velmi zřetelně lze tenhle znak spatřit v souboru JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB (2015), kde své místo zaujímá i jistá vizuální lyrika silně propojena s metaforou, kterou uplatňuje ve všech svých souborech. Je to svým způsobem jistý klíč k pochopení každého jeho souboru jakožto celku. Zatímco JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB (2015) vynikala jakousi lineární příběhovostí o nešťastné lásce dvou lidí, jeho pozdější soubor PARALELNÍ SVĚT (2017) se oné příběhovosti nepodstatně zbavil. To však proto, že jí v tomhle souboru ani nebylo třeba, neboť zde jako hlavní expresivní prvek figuruje metafora, což pro vyjádření myšlenky celého souboru zcela postačuje. PARALELNÍ SVĚT (2017) je sondou do světa dospívajících lidí, jejich absolutní podobnosti a jejich vzájemného vztahu. Soubor PARALELNÍ SVĚT (2017) doplňuje z téhož roku soubor VE STŘEDU (2017), který místy působí až jakýmsi abstraktním dojmem, jednoduchostí. Základem pro myšlenku se stal pocit samoty a tím vyjádření se pomocí těchto vizuálně prázdných obrazů, které analogicky vyjadřují právě ono osamění. Jeho dalším souborem je EXISTENCE (2018), kde naopak vyniká geometrie a minimalismus. Samozřejmě ruku v ruce s již výše zmíněnou metaforou. Tento soubor se zabývá otázkami existence člověka a jeho fungování se svým vlastním já, ve svém vlastním světě. V roce 2018 přibyl do sbírky další z nových souborů – ODCHÁZENÍ (2018) podtrhnutý jeho známou prvotní příběhovostí ze souboru JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB (2015). Tentokrát se silně rezonující nostalgií a zaměřením na společnost a její morálku vůči jednotlivcům. Divák je tak zaveden na velmi tenkou hranici uvědomění ve vztahu společnost – jedinec. Doposud nejnovějším souborem je MLČENÍ (2020). Je to cyklus reagujicí na světovou pandemii koronaviru Covid-19. Je to opět nastavené zrcadlo pro společnost. Je to směs filozofických otázek. Reflexe biblických událostí a symbolů. Memento jedné neméně důležité globální události, která (možná) změní lidstvo.

Všechny jeho soubory, jež jsou foceny zásadně v přírodních světelných podmínkách a na černobílý 35mm analogový film, nesou znaky chladné atmosféry společně se zrnem, jenž dodává výsledným souborům jeho charakteristicky nezaměnitelný rukopis.


+420 773 985 004

Napište fotografovi