á Zdeněk MATYÁSKO | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

Zdeněk MATYÁSKO


13. 3. 1953 Mladá Boleslav

Žije a pracuje v Praze. Střední průmyslová škola filmová v Čimelicích, filmová technika, fotografie, televizní a zvuková technika, 1972. Současné zaměstnání: vedoucí fotoateliéru Ústav dějin umění AV ČR v.v.i. , Husova 4. 110 00 Praha 1. Rok vstupu do AF: 1990, číslo průkazu 1094.

Aktivity v oblasti fotografie a umění vedle vlastní tvorby (organizační, kurátorská, pedagogická nebo publikační činnost) : zavedení digitálních fotografických technologií a rozvoj digitálních postupů, včetně využití dosavadních fotochemických postupů v oblasti tvůrčího zobrazení uměleckých děl / fine art reproduction /, pro obory a odvětví architektury, sochařství, malby, kresby, grafiky a komplexu užitého umění z oblastí českého a světového umění.

Činnost v oblasti užité fotografie (zaměření, klienti, časopisy): tvůrčí fotografie uměleckých děl pro rozsáhlý soubor Dějin českého výtvarného umění III – VI. díl. zpracovávaný v období 1989 – 2006 v Ústavu dějin umění Akademie věd Ćeské republiky v.v.i. , postupně vydávaný v nakladatelství Academia v období 1998 – 2007 a Dějiny umění v českých zemích 800–2000, nakladateství Artefactum a Arbor vitae societas, Praha 2017 zpracovávaný v období 2010 – 2017. Monografie Emil Filla- Academia 2007, Publikace Zdenek Rykr, Kosmas 2000, Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, KANT 2016. Osma a Skupina výtvarných umělců ( 1907 – 1917 ) ODEON 1988.

Nejdůležitější samostatné výstavy (název výstavy, název galerie, místo, rok): „Žena a dítě“ , výstava k výročí 150. let vynálezu fotografie, Oblastní divadlo v Kolíně, úvodní slovo, text katalogu a výběr k výstavě Doc. PhDr. Jiří Mašín, duben – květen 1989.

Nejdůležitější skupinové výstavy (název výstavy, název galerie, místo, rok): „Česká výtvarná fotografie“ , Galerie D-a Československý spisovatel, Praha, kurátor výstavy: umělecký fotograf Jindřich Brok, úvodní slovo a text: Doc. PhDr. Jiří Mašín, 27. 3. – 1. 5.1984. “Výtvarní umělci ve fotografii 1848–1989” Národní galerie v Praze, Anežský klášter Praha, kurátor výstavy PhDr Jaroslav Vančát, 11. 8. – 3. 9. 1989. “Krajina” Asociace profesionálních fotografů Česká spořitelna , Rytířská 29 Praha 1, 4. 2. 25. 2. 1993. “Česká fotografie 1989–1994” Asociace profesionálních fotografů, Mánes Praha, 5. 1994.

Zastoupení ve sbírkách: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Národní galerie v Praze, Technické museum v Košicích.

knihy, katalogy, slovníky, časopisy, ve kterých najde zájemce bližší informace o tvorbě: Československá fotografie měsíčník č. 8 / 1974; Fotografia čtvrtletník č.6 / 1977 Polsko; Česká fotografie 1989 – 1994 katalog k výstavě AF Výstavní síň Mánes Praha 1994; Foto Video leden únor 2004, Česká republika.

Aktuální poštovní adresa: Vinohradská 1507 / 222 100 00 Praha 10 – Strašnice


Napište fotografovi