á doc. Mgr. Vladimír KOZLÍK | Členové | APF - Asociace profesionálních fotografů

doc. Mgr. Vladimír KOZLÍK

doc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍK

Vladimír Kozlík 1953 Praha

Studium – FAMU, obor umělecká fotografie 1972–1976, titul Mgr. Umělecká aspirantura na AMU – FAMU 1983–1986. Habilitace na docenta filmového a fotografického umění AMU – FAMU 2001, Doc. Zaměstnání – fotograf výtvarník a pedagog.

Od roku 1980 do roku 2002 pedagog na katedře umělecké fotografie na FAMU. Od r.1980 externí pedagog na FAMU, od r. 1986 kmenový pedagog FAMU, v letech 1999–2002 vedoucí katedry umělecké fotografie na FAMU. Od roku 2006 do současnosti vedoucí oboru Fotografická tvorba na SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze. Od roku 2013 do roku 2016 vedoucí zaměření Fotografická tvorba na VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael. Od roku 2016 garant oboru Vizuální tvorba, prorektor a pedagog na VŠKK – Vysoké škole kreativní komunikace v Praze.

Členství v uměleckých sdruženích – ČFVU, SVU, APF, PHP, FotoForum. Odborné oborové aktivity vedle vlastní tvorby – od r.1990 člen AF, 1991–96 předseda správní rady AF, od r. 2015 člen a předseda revizní komise APF, několik let ve správní radě PHP a od r.2006 člen SR FotoFora.

Kurátorská činnost – Uspořádal, organizoval a vytvořil v rámci působení na FAMU, v APF, FF Praha, na škole MICHAELa na VŠKK několik katalogů, kalendářů a asi 35 výstav.

Činnost v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektonických celků: Plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, např.pro nakl. Grada, fotokompozice a interiérové fotografie jako např. kanceláře ČSA v Paříži 1997, hotel Imperial Praha 2007, restaurace Dubina Domažlice 2011, hotel a casino Alžbětín, 2014, Kings hotel Rozvadov 2017.

Volná fotografická tvorba – zabývá se výtvarnou a ilustrativní fotografií, koncipuje tematické okruhy a víceobrazy jako např. Horizonty, Vzpomínky, Prožitky, Asfaltové krajiny. Propojuje obraz, kresbu a text, zabývá se využitím světla jako výtvarného a skladebného principu – např. cyklus Vesmír v mém pokoji nebo Soukromé vesmíry.

Samostané autorské výstavy – dosud 24 výstav, Hovory s Chan-Šanem, galerie Čs spisovatele 1992, Slova nestačí, Galerie Atrium, Praha 2008, Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013

Skupinové výstavy – dosud cca 125 výstav u nás v Evropě a USA.

Ocenění – Gold Certificate od WCPP, USA,1989, ocenění Nejkrásnější kniha roku za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem od MK ČR a SR a Památníku národního písemnictví, atd.

Zastoupení ve sbírkách – zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách. Zastoupení v publikacích – např.:Cesty čs. Fotografie, Mladá fronta, Praha 1989,publikace 150 let fotografie, Praha, 1989, Nová encyklopedie českého výtvarného umění 1994,Česká fotografie 20.století, Kant Praha 2010

Autorské publikace – Hovory s Chan-Šanem, nakl.Prostor, Praha 1990, Praga genius loci, nakl.Olympia, Praha 1993, Vladimír Kozlík 55 – Slova nestačí, nakl.Kant, Praha 2008, DVD – fotografie a hudba k výstavě Vladimír Kozlík – Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013


Napište fotografovi