doc. Mgr. Vladimír KOZLÍK

doc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍKdoc. Mgr. Vladimír KOZLÍK

Vladimír Kozlík 1953 Praha

Studium – FAMU, obor umělecká fotografie 1972–1976, titul Mgr. Umělecká aspirantura na AMU – FAMU 1983–1986. Habilitace na docenta filmového a fotografického umění AMU – FAMU 2001, Doc. Zaměstnání – fotograf výtvarník a pedagog.

Od roku 1980 do roku 2002 pedagog na katedře umělecké fotografie na FAMU. Od r.1980 externí pedagog na FAMU, od r. 1986 kmenový pedagog FAMU, v letech 1999–2002 vedoucí katedry umělecké fotografie na FAMU. Od roku 2006 do současnosti vedoucí oboru Fotografická tvorba na SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze. Od roku 2013 do roku 2016 vedoucí zaměření Fotografická tvorba na VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael. Od roku 2016 garant oboru Vizuální tvorba, prorektor a pedagog na VŠKK – Vysoké škole kreativní komunikace v Praze.

Členství v uměleckých sdruženích – ČFVU, SVU, APF, PHP, FotoForum. Odborné oborové aktivity vedle vlastní tvorby – od r.1990 člen AF, 1991–96 předseda správní rady AF, od r. 2015 člen a předseda revizní komise APF, několik let ve správní radě PHP a od r.2006 člen SR FotoFora.

Kurátorská činnost – Uspořádal, organizoval a vytvořil v rámci působení na FAMU, v APF, FF Praha, na škole MICHAELa na VŠKK několik katalogů, kalendářů a asi 35 výstav.

Činnost v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektonických celků: Plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, např.pro nakl. Grada, fotokompozice a interiérové fotografie jako např. kanceláře ČSA v Paříži 1997, hotel Imperial Praha 2007, restaurace Dubina Domažlice 2011, hotel a casino Alžbětín, 2014, Kings hotel Rozvadov 2017.

Volná fotografická tvorba – zabývá se výtvarnou a ilustrativní fotografií, koncipuje tematické okruhy a víceobrazy jako např. Horizonty, Vzpomínky, Prožitky, Asfaltové krajiny. Propojuje obraz, kresbu a text, zabývá se využitím světla jako výtvarného a skladebného principu – např. cyklus Vesmír v mém pokoji nebo Soukromé vesmíry.

Samostané autorské výstavy – dosud 24 výstav, Hovory s Chan-Šanem, galerie Čs spisovatele 1992, Slova nestačí, Galerie Atrium, Praha 2008, Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013

Skupinové výstavy – dosud cca 125 výstav u nás v Evropě a USA.

Ocenění – Gold Certificate od WCPP, USA,1989, ocenění Nejkrásnější kniha roku za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem od MK ČR a SR a Památníku národního písemnictví, atd.

Zastoupení ve sbírkách – zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách. Zastoupení v publikacích – např.:Cesty čs. Fotografie, Mladá fronta, Praha 1989,publikace 150 let fotografie, Praha, 1989, Nová encyklopedie českého výtvarného umění 1994,Česká fotografie 20.století, Kant Praha 2010

Autorské publikace – Hovory s Chan-Šanem, nakl.Prostor, Praha 1990, Praga genius loci, nakl.Olympia, Praha 1993, Vladimír Kozlík 55 – Slova nestačí, nakl.Kant, Praha 2008, DVD – fotografie a hudba k výstavě Vladimír Kozlík – Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013


Napište fotografovi