Asociace profesionálních fotografů české republiky ( AF ČR ) byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním AF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má 230 stálých a 11 čestných členů.

Asociace profesionálních fotografů České republiky je členem Federace evropských profesionálních fotografů ( FEP ), je přdruženým členem Asociace profesionálních fotografů USA a má členství i ve Světové radě profesionálních fotografů ( WCPP ).

Její účast na výstavách a dalších akcích, které tyto organizace pořádají, chápeme jako velmi přínosnou po vstupu naší země do EU. Je ukázkou rovnocenného partnerství v oblasti profesionální fotografie nejen po stránce odborné a umělecké, ale i sounáležitosti ke kulturním hodnotám fotografie v celosvětovém historickém kontextu, ve kterém má česká fotografie své významné postavení a je respektována díky svému nepřehlédnutelnému přínosu.

Členové AF mají možnost se ucházet o evropský certifikát QEP (Qualified Evropean Photographer), který uděluje na základě předložených prací odborná komise FEP v Bruselu. V současné době má naše národní asociace již 16 držitelů tohoto certifikátu, který je známkou nejvyšší profesionální kvality fotografické práce v rámci EU.

Asociace fotografů pořádá každý rok členské výstavy, volně spjaté s klasickými fotografickými žánry jako je Akt, Krajina, Zátiší, Portrét, ale také výstavy na společné téma jako Praha, Detail, Reklama 90-99, Krajina, Individuality, Výběr apod. Vydává k nim soubory pohlednic a katalogy se základními Údaji o vystavujících. Všemi žánry a tématy napříč šla např. expozice česká fotografie 1989 – 1994” reprezentující encyklopedickou publikací nejen přímo zÚčastněné fotografy, nýbrž celé profesní sdružení.

Vedle členských výstav pořádá Asociace fotografů výstavy k jubilejním významných osobností české fotografie např. Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek ale i zahraničních autorů jako např. Cesta komunismu” od ruských fotografů z čeljabinska nebo velkou přehlídku československá fotografie v exilu 1939 – 1989”. Tyto výstavy se snaží zpřístupnit nejen návštěvníkům v Praze, ale v současné době i ve velkých městech české republiky a v zahraničí.

Asociace fotografů je členem Federace evropských profesionálních fotografů FEP, ve které ji zastupuje Miloš Fic . AF je členem Světové rady profesionálních fotografů WCPP, má přdružené členství v Americké asociaci profesionálních fotografů ASMP. Díky tomuto postavení v Evropském kontextu má možnost se představit prostřednictvím výstav jako na jaře 1998 př příležitosti Světového kongresu profesionálních fotografů v rakouském Gmundenu, v březnu 1999 výstavou př příležitosti valné hromady italských fotografů CNA v Orvietu, již pravidelně od roku 1998 svým stánkem na Fotokině v Kolíně nad Rýnem. V roce 2000 pořádala Asociace fotografů společně s italskou asociací profesionálních fotografů CNA v Boloni fotografickou výstavu v rámci akce Evropská města kultury roku 2000. Této akci byla udělena známka projektu Praha evropské město kultury roku 2000. Na Prvním evropském kongresu profesionálních fotografů ve španělské Valencii 2008 byla zastoupena prezentací dvou významných členů prof. Miroslavem Vojtěchovským a Janem Pohribným.

Asociace fotografů vypracovala v roce 1998 projekt Muzea fotografie a iniciovala založení občanského sdružení stejného názvu společně s FAMU – katedrou fotografie a Komorou fotografů.

Asociace fotografů je profesním sdružením, ale i společenstvím osobností, pro které je fotografie posláním.Adresa Asociace fotografů:

Národní třída 25
CZ-110 00 Praha 1
palác Metro - vchod D
Voice/fax: + 420 221 085 289
út 16:00 - 18:30

IČ: 00506320

Email: info@asociacefotografu.com
Renata Kodetová, sekretářka AF - tel: 728 897 562

Bankovní Účet:
Komerční banka, a.s. č.Ú. 44434011/0100